Середньовічні кам’яні скульптури з території Приазов’я.

Автор(и)

  • Н.Є. Мінєнкова

Анотація

В X – першій половині XIII ст. в степах Південно-Східної Європи панували тюркомовні кочовики, яких слов’янські літописи називають печенігами, торками, половцями. Номади тісно взаємодіяли з Руссю і залишили помітний слід в її історії і культурі, при цьому, самі також зазнали значного впливу з боку держави. Печеніги, торки, половці були безписемними племенами. Дані про них збереглися в рукописних пам’ятках слов’ян, іноземних авторів, які хоч і містять іноді унікальну інформацію, проте без сумніву, мають суб’єктивний характер, оскільки, для написання багатьох епізодів автори використовували дані епічних творів, а також намагалися відобразити своє особисте ставлення до подій що відбувалися [Мінєнкова 2002. С. 84]. Саме тому головним джерелом для вивчення історії і культури цих народів були і залишаються археологічні пам’ятки. Вони представлені похованнями та монументальною скульптурою. Останній належить особливе місце серед пам’яток давнини кочовиків Південно-Східної Європи X - першої половини XIII ст.

Посилання

Гераськова Л.С. Скульптура середньовічних кочовиків степів Східної Європи. – К.: Наук. думка, 1991. – С. 3., 26,27; 81,88.

Гуркин С.В. К вопросу о семантике половецких святилищ // Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону в 1988 г. Тез. докл. к сем. – Азов, 1989. – С. 39-43.

Гуркин С.В. Половецкие святилища с деревянными изваяниями на Нижнем Дону // СА. – 1987. - № 4. – С. 100-109.

Евглевский А.В. Культовое захоронение половецких каменных изваяний в святилище на Мечетном поле в Донбассе // Древние культуры Восточной Украины (проблемы изучения и правовой охраны археологического наследия): Сб. научных трудов / Под ред. С.Н.Санжарова. – Луганск: Изд-во ВУГУ, 1996. – С. 214-224.

Красильников К.И. Древнее камнерезное искусство Луганщины. - Луганск: Шлях, 1999. – 136 с.

Мінєнкова Н.Є. Кочовики Південно-Східної Європи X - I пол. XIII ст. в українській і російській історіографії. Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. іст. наук (07.00.06) / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2005. – С. 11.

Мінєнкова Н.Є. Печенеги, торки, половці за даними літописів слов’янського походження // Донецкий археологический сборник. – Вып. 10. – Донецк, 2002. – С. 84.

Мінєнкова Н.Є. Середньовічні статуї з фондів археологічного музею Донецького державного університету // Матеріали роботи IV міжнародної археологічної конференції студентів та молодих вчених. - К.: Соборна Україна, 1996. - С.199-201;

Плетнева С.А. Половецкие каменные изваяния // САИ. - Вып. Е4-2. – М.: Наука, 1974. – С. 5.; 55; 38; 51; 65;70.

Привалова О.Я., Миненкова Н.Е. О двух культовых памятниках средневековых кочевников степей юга Восточной Европы // Донецкий археологический сборник. - 1998. – №. 8. - С. 59-71.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті