Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Головний редактор:
ЛИТВИНЕНКО Р.О. – д.і.н., проф. (Донецький національний університет)

Редакційна колегія:
БАТОРА Й. – д-р, проф. (Коменського університет, Братислава)
БРОВЕНДЕР Ю.М. – д.і.н., доц. (Східноукраїнський національний університет)
БУТ О.М. – д.і.н., проф. (Донецький національний університет)
ВЛАДАРЧАК П. – д.н.г. (Інститут археології та етнології ПАН, Краків)
ДЯЧЕНКО О.В. – к.і.н., с.н.с. (Інститут археології НАН України)
ЗАЛІЗНЯК Л.Л. – д.і.н., проф. (Інститут археології НАН України)
ІВАНИЦЬКА О.П. – д.і.н., проф. (Донецький національний університет)
ІВАНОВА С.В. – д.і.н. (Інститут археології НАН України)
КАДРОВ С. – д.н.г., проф. (Інститут археології Жешувського університету)
КАЙЗЕР Е. – д-р, проф. (Інститут доісторичної археології Вільного університету, Берлін)
КОСЬКО О. – д.н.г., проф. (Інститут праісторії Познанського університету)
МОРГУН В.А. – д.і.н., проф. (Донецький національний університет)
ОТРОЩЕНКО В.В. – д.і.н., проф. (Інститут археології НАН України)
РАССАМАКІН Ю.Я. – к.і.н., с.н.с. (Інститут археології НАН України)
СКОРИЙ С.А. – д.і.н., проф. (Інститут археології НАН України)
ТЕМІРОВА Н.Р. – д.і.н., проф. (Донецький національний університет)