Поховання культурного кола Бабине з металевими ножами.

Автор(и)

  • Р.О. Литвиненко

Анотація

Відомо, що археологічні утворення культурного кола Бабине, до речі як і інші посткатакомбні групи Південно-Східної Європи, характеризуються доволі обмеженим металокомплексом, який походить головним чином з матеріалів досліджень курганних могильників [Черных, 1995; Литвиненко, 2005]1 . Доступні джерела дозволяють стверджувати, що найбільш металомісткими виробами, які трапляються у бабинських похованнях, є ножі2 . Вже сам факт значної рідкості таких знахідок натякає на певну неординарність тих комплексів, з яких вони походять, що дозволяє ставити питання особливого соціального статусу чи рангу похованих у них небіжчиків. Крім того, упадає в око значна нерівномірність практики супроводу померлих металевими ножами, як і металевими виробами взагалі, у різних регіонах культурної області Бабине, що може відбивати або розбіжності на рівні поховальної парадигми, або якісь господарськоекономічні особливості розвитку окремих територій, зокрема ступінь забезпеченості металом чи рівень металовиробництва. Як бачимо, дослідження поховань з металевим реманентом, у комплексі з іншими даними, допоможуть вийти на розв’язання низки актуальних проблем археології перехідного періоду від середнього до пізнього бронзового віку Понто-Каспійстких степів. Кроком в означеному напрямку має стати і пропонована робота, узагальнююча матеріали по поховальних комплексах з металевими ножами культурного кола Бабине.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті