Одеський курган в системі культурного кола Бабине

Автор(и)

  • Р.О. Литвиненко Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2218-2284.2019.22.1

Ключові слова:

середній бронзовий вік; культурне коло Бабине; дніпро-донська бабинська культура; Одеський курган; поховання; військова кампанія

Анотація

Статтю присвячено поховальним комплексам бабинського культурного кола, виявлених серед матеріалів розкопаного понад сторіччя тому Одеського кургану. Подано характеристику, обґрунтовано культурно-таксономічну атрибуцію, хронологію та культурно-історичний контекст пам’яток.

Біографія автора

Р.О. Литвиненко , Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії

Посилання

Братченко С.Н. Левенцовская крепость. Памятник культуры бронзового века / С.Н. Братченко // МДАСУ. – № 6. – Луганськ: СУНУ, 2006. – С. 32-311.

Городцов В.А. Классификация погребений Одесского кургана / В.А. Городцов // Отчет Исторического музея в Москве за 1915 г. – М., 1917. – С. 117-142.

Добровольский А.В. 1913. Альбом раскопок на слободке Романовке под Одессой 1912–1913 г. – Архів ОАМ. № 59183.

Добровольский А.В. Раскопки кургана в предместье Одессы. Слободка-Романовка / А.В. Добровольский // ЗООИД. – Т. ХХХІІ. – Одесса, 1915. – С. 123-146.

Збенович В.Г. О стратиграфии и классификации погребений Одесского кургана / В.Г. Збенович, А.М. Лесков // КСИА. – 1969. – № 115. – С. 29-38.

Литвиненко Р.А. Об одном типе посуды культуры многоваликовой керамики (КМК) / Р.А. Литвиненко // Матеріали археологічної конференції “Етнічна історія та культура населення степу та лісостепу Євразії (від кам'яного віку по раннє середньовіччя)”. – Дніпропетровськ, 1999. – С. 83-86.

Литвиненко Р.О. Західна периферія бабинського осередку культуроґенези / Р.О. Литвиненко // Проблемы истории и археологии Украины: Матер. V Междунар. науч. конф. – Харьков: НМЦ «МД», 2004. – С. 16-17.

Литвиненко Р.А. Днепро-Донская бабинская культура (источники, ареал, погребальный обряд) / Р.А. Литвиненко // МДАСУ. – № 5. – Луганськ: Вид-во СУНУ, 2006. – С. 157-187.

Литвиненко Р.А. Опыт выявления пространственно-семантических структур в погребальном обряде культуры Бабино / Р.А. Литвиненко // Структурно-семиотические исследования в археологии. – Т. 3. – Донецк: Изд-во Дон. ун-та, 2006а. – С. 215-236.

Литвиненко Р.О. Ґенеза, розвиток та історична доля культурного кола Бабине // МДАСУ. – № 9. – Луганськ: Вид-во СУНУ, 2009. – С. 44-90.

Литвиненко Р.О. Культурне коло Бабине (за матеріалами поховальних пам’яток): дис. … д-ра іст. наук.: 07.00.04 / Ін-т археол. НАНУ. – К., 2009а. – 799 с. – НА ІА НАНУ. – Ф. 12. – Оп. 2. – № 879.

Литвиненко Р.О. Північ у поховальній обрядовості людності дніпро-донської бабинської культури / Р.О. Литвиненко // Проблеми дослідження пам’яток археології Східної України: матер. III Луганської міжнародної історико-археологічної конференції, присвяченої пам’яті С.Н. Братченка. – Луганськ, 2012. – С. 262-271.

Литвиненко Р.А. Посткатакомбная эпоха Восточной Европы: миграции или военные походы / Р.А. Литвиненко // Strarum plus. – № 2: Узы невозврата. Праисторические миграции в потоке культуры. – Санкт-Петербург; Кишинев; Одесса; Бухарест, 2020 (у друці).

Тощев Г.Н. Еще раз о стратиграфии Одесского кургана / Г.Н. Тощев // Курганы в зонах новостроек Молдавии. – Кишинев: Штиинца, 1984. – С.175-183.

Тощев Г.Н. Средний период бронзового века Юго-Запада СССР: Монография. Деп. в ИНИОН АН СССР 19.06.1987 г. – № 29903. – 227 с.

Тощев Г.Н. Одесский курган: взгляд через десятилетия / Г.Н. Тощев // ДАС. – № 12. – Донецк, 2006. – С. 62-69.

Razumov S.M. Flint artefacts of Northern Pontic populations of the Early and Middle Bronze Age: 3200–1600 BC / S.M. Razumov // Baltic-Pontic Studies. – Vol. 16. – Poznań, 2011. – 328 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-16

Номер

Розділ

Статті